Artykuł

Jak zwiększyć wydajność produkcji

Aby zrealizować cel, jakim jest zwiększenie wydajności produkcji, należy przede wszystkim przeanalizować i zaplanować metody produkcyjne, wykorzystać nowoczesny sprzęt oraz zadbać o zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników. Kompleksowe spojrzenie na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala znaleźć najlepsze rozwiązania i zoptymalizować koszty, zwiększając jednocześnie osiągany przez firmę zysk.

Powiększenie wydajności produkcyjnej

Gdy cel firmy to zachowanie odpowiednich proporcji między ceną, jakością i szybkością realizacji zamówień, należy odpowiednio zoptymalizować przebieg procesów produkcyjnych, co przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji. W tym celu należy skupić się przede wszystkim na automatyzacji profesjonalnego sprzętu oraz na dobrze zarządzanym zespole, dzięki któremu maszyny będą funkcjonowały prawidłowo, a ewentualne usterki zostaną szybko naprawione. Najlepszą metodą na większą wydajność jest więc odpowiednie przygotowanie zaplecza sprzętowego i personelu oraz profesjonalny audyt produkcji.

Wyroby wielowariantowe

Nowoczesny system zarządzania produkcją proAlpha ERP oferuje uniwersalne narzędzie konfiguratora produktów, dzięki czemu możliwe jest stworzenie wyrobów wielowariantowych, dostosowanych do konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów. Ta konkretna funkcja, po zdefiniowaniu szablonu danego produktu, prezentuje propozycje możliwego wykończenia. Za pomocą nowej konfiguracji, dokonuje się kalkulacji kosztów i wskazuje termin realizacji wytworzenia konkretnego wariantu, na podstawie ilości dostępnego materiału, dzięki czemu audyt produkcji przebiega bardzo sprawnie.

Inteligentny system planowania produkcji

APS, czyli system, który pozwala zaplanować i ustalić harmonogram produkcji to wirtualny serwer, gromadzący dane na temat stanów magazynowych, informacji o produktach oraz zamówieniach od dostawców i klientów, jednocześnie umożliwiając nadzór nad konkretnymi narzędziami i stanowiskami. Kompleksowa analiza i łatwy dostęp do wielu danych pomaga w kontroli całości procesu produkcyjnego, przyczyniając się do szybszego wyszukiwania ewentualnych usterek lub elementów, które wymagają ulepszenia, co zdecydowanie przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji.


Zarządzanie produkcją - mity

Mimo że istnieje wiele sposobów na podniesienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw, współpraca z zewnętrznym doradcą, wydaje się szczególnie trafnym pomysłem. Jednak czy planowanie i tworzenie harmonogramu pracy wpływa na wydajne wytwarzanie produktów? Chcąc dowiedzieć się więcej na temat zalet i rodzajów kompleksowych i efektywnych systemów zarządzania produkcją, warto zapoznać się z artykułem, dostępnym w poniższym linku.

- Przejdź